;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078

: ~ >> 

 ;

y

a

,zu<r , 8c , xau7:

1 ?

~d 300*500mm, ad(300*500mm;z

2 ?

45xb tu!

3 ?

>7:~,,>h!

4 ?

;,lz2l k

5 y$ ?

 ,$ , ,, ;

 o

 7 z, ; ::0632-5161078

 4 (2,88} , y ;, }|8c , h o , h~2,zu ,? , zu> r z ,!7 52zz ,w, 

 • 1=e+:
 • 2:
 • 3 :

!7y

1.l

6 u +t , i7 l,>ky , u30%:

2 

 u4:l,s ,r

3

 ,{ , ,50%c 2,> 5: 

4 

 c h, { u,2 :

 • 1  , !, ;
 • 22zz ,<<

} , r  1

Xb

 z,qc

, ,-h24(),y y , 3 , !qa !|

�y����� -� ���� ������ ��;��������w�� �~

 ;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078

: ~ >> 

 ;

y

a

,zu<r , 8c , xau7:

1 ?

~d 300*500mm, ad(300*500mm;z

2 ?

45xb tu!

3 ?

>7:~,,>h!

4 ?

;,lz2l k

5 y$ ?

 ,$ , ,, ;

 o

 7 z, ; ::0632-5161078

 4 (2,88} , y ;, }|8c , h o , h~2,zu ,? , zu> r z ,!7 52zz ,w, 

 • 1=e+:
 • 2:
 • 3 :

!7y

1.l

6 u +t , i7 l,>ky , u30%:

2 

 u4:l,s ,r

3

 ,{ , ,50%c 2,> 5: 

4 

 c h, { u,2 :

 • 1  , !, ;
 • 22zz ,<<

} , r  1

Xb

 z,qc

, ,-h24(),y y , 3 , !qa !|