;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078

: ~ >> 

 ;

 o

,zu<r , 8c , xau7:

1 ?

~d 300*500mm, ad(300*500mm;z

2 ?

45xb tu!

3 ?

>7:~,,>h!

4 ?

;,lz2l k

5 y$ ?

 ,$ , ,, ;

���� -� ���� ������ ��;��������w�� �~

 ;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078

: ~ >> 

 ;

 o

,zu<r , 8c , xau7:

1 ?

~d 300*500mm, ad(300*500mm;z

2 ?

45xb tu!

3 ?

>7:~,,>h!

4 ?

;,lz2l k

5 y$ ?

 ,$ , ,, ;