;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078

: ~ >> 

 ;

  , o,h wh,>k ,  =,?{, ,lp w, k,7,1<2 | 1

 :
1.7z(h o,7z, ~r ,7z)
2.o({!7, 8z})
3.l(l,,)
4.(zl 6,}?0)
5. (zl, )
6. (u)
������-� ���� ������ ��;��������w�� �~

 ;Teng Zhou Shi Ke Yong Da Shu Kong Ji Chuang You Xian Gong Si

+ 132 8021 5078

: ~ >> 

 ;

  , o,h wh,>k ,  =,?{, ,lp w, k,7,1<2 | 1

 :
1.7z(h o,7z, ~r ,7z)
2.o({!7, 8z})
3.l(l,,)
4.(zl 6,}?0)
5. (zl, )
6. (u)